Waarom is mijn account geschorst?

Als een gebruiker zich niet aan de Algemene Voorwaarden van Bits houdt, behouden wij ons het recht voor zijn account op te schorten.

 

Overtredingen die opschorting van de account kunnen rechtvaardigen zijn onder andere gevallen waar:

 

  • De gebruiker herhaaldelijk negatieve beoordelingen heeft ontvangen.
  • De gebruiker valse gegevens heeft verstrekt.
  • De gebruiker heeft zijn Bits account met anderen gedeeld.
  • De gebruiker andere gebruikers of Bits aanzienlijke schade heeft toegebracht.
  • De gebruiker ongepast gedrag heeft vertoond in shows of commentaren.
  • De gebruiker heeft inbreuk gemaakt op de Gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.

 

Merk op dat een verkoper en/of de Bits beheerders zich het recht voorbehouden om een gebruiker tijdelijk te blokkeren om commentaar te geven op een show als de gebruiker de regels en richtlijnen van de gemeenschap heeft overtreden (zie de regelshier).

 

Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht als je account is geschorst en je behoudt het recht om meer informatie over de schorsing te vragen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen